เครื่องมือและกระเป๋า SROCK
ความรู้

ถุงมือคืออะไร

ถุงมือ ผู้คนในชีวิตเพื่อเก็บเครื่องมือสัมภาระ ทุกชนิดสามารถใส่เครื่องมือฮาร์ดแวร์ ชุดเครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือบำรุงรักษา อุปกรณ์การทดสอบ เครื่องมือไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ในรถ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เก็บเครื่อง มือ อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการพกพา เข้า โครงร่างของกระเป๋า วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เร็วขึ้น ดีขึ้น มั่น สะดวกในการทำงานในหน้าที่

คู่ของ: กระบวนการพัฒนาของถุงมือ

ถัดไป: ไม่ใช่